077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

سنسورهای سرعت توربینهای گازی

Speed Sensor

سنسورهای سرعت توربینهای گازی  V94.2 آنسالدو ایتالیا ، سولار ساترن 1200 و سنتار 4000 و 4500، راستون، رولزرویس، نوو پینیون، سولزر و … از جمله سنسورهای سرعتی هستند که این شرکت برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ساخته شده است.