077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

تماس با ما

تماس با ما

راه های ارتباطی با شرکت دانش بنیان آسا اترس لیان

ما اهمیت نزدیک شدن به هر اثر را به طور یکپارچه درک می کنیم و به قدرت ساده اعتقاد داریم.

آدرس دفتر مرکزی:

بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر

آدرس دفتر کنگان:

استان بوشهر، بندر کنگان، خیابان دارایی، خیابان ایثار، فرعی 7، ساختمان پارک علم و فناوری کنگان، طبقه دوم
کد پستی: 7554163338

آدرس کارخانه:

استان فارس: شیراز، شهرکت صنعتی، فاز 3

شماره تلفن

دفتر مرکزی: 07791570560
دفتر کنگان: 07737221821
موبایل:09177708422

آدرس ایمیل

asaatrasliyan@gmail.com
info@aal.co.ir