077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

محصول Booster Pump

Air Driven Booster pump – جهت تقویت فشار هوا

کاربرد محصول بوستر پمپ:

  • افزایش نیرو بر گیره ها و پرس های صنعتی
  • دریل های بادی
  • ابزارآلات بادی
  • استارترهای بادی
  • شارژ مخازن هوا
  • تقویت فشار هوا در عملگر شیرهای صنعتی
  • تقویت فشار هوا در سیل پات ها