077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

خدمات گرید

نصب، راه اندازی و کالیبراسیون آنالایزرهای صنعتی

نصب، راه اندازی و کالیبراسیون آنالایزرهای صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

سیستم های اعلان و اطفاء حریق صنعتی

سیستم های اعلان و اطفاء حریق صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

فیلد ابزار دقیق و کابل کشی نوری

فیلد ابزار دقیق و کابل کشی نوری

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

راه اندازی و تعمیرات سیستمهای DCS

راه اندازی و تعمیرات سیستمهای DCS

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

تحقیق، توسعه و پژوهش

تحقیق، توسعه و پژوهش

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

تعمیر بردهای صنعتی و نیمه صنعتی

تعمیر بردهای صنعتی و نیمه صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت سایبری و فناوری در سطح جهانی است. ما راه حل های تخصصی را ارائه می…

نصب، راه اندازی و کالیبراسیون آنالایزرهای صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…

سیستم های اعلان و اطفاء حریق صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…

فیلد ابزار دقیق و کابل کشی نوری

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…

راه اندازی و تعمیرات سیستمهای DCS

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…

تحقیق، توسعه و پژوهش

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…

تعمیر بردهای صنعتی و نیمه صنعتی

هدف ما سوق دادن شما به سمت تجارت با امنیت…