077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

محصول Torque transducer

Torque transducer

جهت اندازه گيري میزان گشتاور مجاز در شفت ها که باعث جلوگیری از آسیب رساندن به  متعلقات موتورهای دوار میشود.

 سنسور ساخته شده در شرکت آسا اترس جهت نصب بر   MOTOR OPERATION VALVE و همچنین قابلیت  روی شیر های کنترلی صنعتی نیز که  در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرند را دارا میباشد.