077-91570560
بوشهر: بلوار شهید همت، ساختمان پارک علم و فناوری بوشهر
asaatrasliyan@gmail.com

محصول Flame Detector

Flame Detector

آشکارساز شعله UV/IR جهت تشخیص شعله با سرعت بالا در محیط های صنعتی و غیر صنعتی  با ضریب ایمنی بالا .

آشکارساز شعله تشعشعات ساطع شده از شعله را در محدوده طیفی فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR) در کمترین زمان تشخیص و پاسخگویی را ارسال می کند.